ÅdernätÅdernät är vanligt, upp till 85 % av alla människor har ådernät och det är lika vanligt hos kvinnor som hos män. Det är helt ofarligt, men upplevs ofta som missprydande. 

Aethoxysklerol är ett läkemedel som framkallar en inflammation i blodkärlet, kärlväggarna löds ihop och blodkärlet förstörs. Kärlet blir först rött, sedan blått och börjar blekna efter ungefär tre veckor.

Injektionsbehandling innebär små stick i huden med en väldigt fin nål. Ibland kan man känna att det svider till lite. Omedelbart efter behandlingen kan man se små bulor och vara lite röd i huden där man blivit behandlad, vissa personer upplever också en lätt klåda i huden. Detta brukar lägga sig inom 1-2 dygn.


Möjliga biverkningar

  • Brun pigmentering i huden som vanligtvis börjar blekna av efter 6-8 veckor men i sällsynta fall kan kvarstå i över 1 år. För att undvika detta är det viktigt att inte sola efter behandlingen. Därför erbjuds denna behandling bara vintertid.

Mindre vanliga:

  • Små blodkoagel som kan åtgärdas med punktion.
  • Mer utbredd kärlirritation ibland med smärta. Behandlas lokalt med receptfri Hirudoidsalva.
  • Svårläkta sår. Dessa läker men kan ta tid. Risken är större för sår ju längre ut på extremiteterna som behandlas.

Sällsynta:

  • Allergisk reaktion
  • Nässelutslag/klåda

Efter behandlingen

  • Använd stödstrumpa dagtid i 3 dagar efter behandlingen.
  • Utsätt inte de behandlade områdena för sol alls 3 dagar efter behandlingen. Var försiktig med sol i 8 veckor. 
  • Avstå träning i 3 dager efter behandlingen men promenera gärna. Avstå hård träning i 10-14 dagar.
  • Kärlen blir röda och irriterade och därefter blåa för att sedan börja blekna av efter ca 3 veckor.

Antalet behandlingar beror på hur mycket kärl man har och hur grova de är. Vanligtvis behövs mellan 1-3 behandlingar. Man kan inte ta bort alla ådernät men försvinner 70 % av de ådernät som behandlas anses det som ett bra resultat. Det bör gå 8 veckor mellan behandlingarna. Har man underliggande åderbråck så bör de behandlas först för bästa resultat. Är man gravid eller ammar bör man vänta med behandlingen.


Pris från 2800 kr.